Priser

Kliniken är ansluten till det statliga tandvårdsstödet.

Undersökning 905 SEK
Grundlig undersökning hos tandläkare. Terapiplan och kostnadsförslag

Akut undersökning 455 SEK
Startpris för en kompletterande undersökning. Vid eventuell behandling tillkommer kostnader

Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd. Det finns som ett skydd mot höga kostnader, för att stimulera till förebyggande tandvård samt för att ge ökat stöd till dig som har risk för sämre tandhälsa på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Tandvårdsstödet administreras av Försäkringskassan. Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om vilken tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

Avbokning och ombokning

Din tid kan avbokas via mail eller telefon . För av- och ombokning gäller 24 timmar innan din bokade behandling, annars utgår 1000 kr per timme bokad.

Eventuella erbjudanden faller under samma bokningsvillkor . Notera att avbokningsregeln gäller oavsett anledning. Ej korrekt avbokad tid debiteras per automatik.

Ovanstående regler finns bland annat till för att vi ska kunna erbjuda någon annan patient akut vård istället för att neka på grund av full beläggning och vi förutsätter att detta är underförstått.

Tänk på att SMS-påminnelsen är en extra tjänst. Ibland kan någon operatör ha systemfel, vilket gör att SMS:et ej kommer fram. Därför måste du själv ha koll på din tid!