Priser och Erbjudande för nya patienter

Kliniken är ansluten till det statliga tandvårdsstödet.

Basundersökning 455 kr (Nya patienter) ord. pris 955:-
Grundlig undersökning hos tandläkare. Du får en terapiplan och kostnadsförslag.

Akut undersökning 295 kr (Nya patienter) ord. pris 495:-
Startpris för en kompletterande undersökning. Vid eventuell behandling tillkommer kostnader.

Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd. Det finns som ett skydd mot höga kostnader, för att stimulera till förebyggande tandvård samt för att ge ökat stöd till dig som har risk för sämre tandhälsa på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom.

Tandvårdsstödet administreras av Försäkringskassan. Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om vilken tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

Avbokning och ombokning

Din tid kan avbokas via mejl eller telefon. För av- och ombokning gäller 24 timmar innan din bokade behandling, annars debiteras enligt taxan.

Eventuella erbjudanden faller under samma bokningsvillkor. Notera att avbokningsregeln gäller oavsett anledning. Ej korrekt avbokad tid debiteras per automatik.

Ovanstående regler finns bland annat till för att vi ska kunna erbjuda någon annan patient akut vård istället för att neka på grund av full beläggning och vi förutsätter att detta är underförstått.