Rotbehandling

En rotbehandling är en vanlig form av tandvård som syftar till att rädda en infekterad eller skadad tand genom att fjerne infektionen från tandens rotkanaler. Detta kan behövas om bakterier har trängt in i tandens pulpa, det vill säga det mjuka vävnaden inuti tanden som innehåller nervtrådar och blodkärl.

En rotbehandling innebär att tandläkaren först lokalbedövar området och skapar sedan ett litet hål i tanden för att komma åt pulpakammaren och rotkanalerna. Bakterierna och dött vävnad i kanalerna fjernas och området rensas och desinfekteras.

Efter rengöringen fylls rotkanalerna med ett speciellt material, som kallas guttaperka, för att fylla kanalerna och täta dem. Därefter placeras en fyllning över hålet i tanden för att skydda den.

En rotbehandling är en nödvändig behandling för att rädda en infekterad tand och undvika ytterligare tandproblem som t.ex. abscesser eller förlust av tanden. Resultaten kan variera beroende på tandens skick och patientens allmäntandhälsa.

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig!