Rotbehandling

Om bakterien har kommit in i tandens nerv, pulpan, är det nödvändigt med en rotfyllning. En rotfyllning görs om tandnerven, pulpan, är skadad, exponerad eller död. Med hjälp av en rotfyllning tas tandens nerv och bakterier bort från pulpakammaren och rotkanalerna. En rotfyllning görs för att stabilisera tanden och förhindra ytterligare tandproblem.