Vårt Hållbarhetsarbete

Gloss & Floss ® Dental Cares mål är att bygga den bästa tandläkarmottagning i Stockholm med långsiktighet och hållbarhet i fokus, där verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt utifrån våra kärnvärden och vår vård filosofi.

Vår klinik på Gloss & Floss Dental Care är engagerade i att skydda miljön och förbättra arbetsmiljön för vår personal och patienter. Vi har noga dokumenterade rutiner och processer som uppfyller eller överträffar myndigheternas krav på miljö och arbetsmiljö.

Vi följer Stockholms Miljöprogram och Miljöprogram för SLL, och anpassar vår verksamhet kontinuerligt för att följa de senaste lagarna och förordningarna.

Vår verksamhet är ansluten till Sweden Recycling och får rådgivning enligt Miljöbalken 10 kap kvalitetsprogram för tandvården där vi får kontinuerlig uppdateringar inom miljö och arbetsmiljö. Vi har dokumenterade rutiner för användning av kemiska produkter och teknologi som minimerar risken för miljö, personal och patienter.

Vi har också miljöavtal med Sweden Recycling för att säkerställa en ansvarsfull avfallshantering. Vi använder inte amalgam i vår behandling och källsorterar allt avfall enligt kretslopps metoden.