Vårt Hållbarhetsarbete

Gloss & Floss ® Dental Cares mål är att bygga den bästa tandläkarmottagning i Stockholm med långsiktighet och hållbarhet i fokus, där verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt utifrån våra kärnvärden och vår vårdfilosofi.

Tillsammans med våra medarbetare och de leverantörer samt övriga intressenter vi samverkar med, skapar vi en organisation i världsklass som bygger på ömsesidigt förtroende, respekt och jämlikhet mellan alla parter.

Vi jobbar aktivt med att dela den stora kompetens och erfarenhet som finns inom gruppen i syfte att kontinuerligt förbättra oss och säkerställa att våra patienter alltid tas omhand på bästa sätt med högsta kvalitet på vården vi tillhandahåller.

På så sätt upprätthåller vi det anseende som gör oss alla stolta över att vara en del av Gloss & Floss Dental Care ® och kan bibehålla förtroendet hos våra patienter, medarbetare och övriga intressenter på marknaden.